Sessies

Aanmelden/ kennismaking
Hoe ziet een coachingstraject eruit? Het begint met een kennismakingsgesprek; dit is geheel vrijblijvend en gratis. Dit kan telefonisch,  door een ontmoeting in de praktijk of bij u thuis.

Samen bekijken we of Sensikids-coaching uw kind kan helpen of dat een eventuele doorverwijzing op zijn plaats is. Als we besluiten een traject te starten start de aanmelding. De aanmelding begint met het invullen van een intake formulier. Ik neem, nadat u het formulier hebt ingevuld, contact met u op om een afspraak te maken voor een intakegesprek.

Intakegesprek
Tijdens het intakegesprek bespreken we uitgebreid de reden van aanmelding van uw kind. We gaan de ingevulde intakelijst doornemen zodat ik een goed beeld krijg van de ontwikkeling van uw kind en uw hulpvraag  zal duidelijk naar voren komen. Ook zal ik in dit gesprek aan u vertellen hoe ik aan het werk ga met uw kind. Het intakegesprek kan eventueel ’s avonds bij u thuis plaats vinden, zo kunt u beiden aanwezig zijn. We stellen dan ook een schriftelijke overeenkomst op.

Coachingsessies
Ik bied Sensikids-coaching aan voor kinderen van vier tot zes jaar ( Ik voel me oké! sessies) en voor kinderen van zeven tot elf jaar (Ik ben oké! sessies)

Sensikids-coaching is een kortdurende begeleiding, waarbij er individueel met uw kind wordt gewerkt. Ouders zijn hier in principe niet bij aanwezig. De duur van het coachingstraject is 7 sessies. Praktijk de Kinderhand werkt namelijk volgens een duidelijke structuur met werkboeken/ materialen van Sensikids.

De coachingsessies duren ongeveer 60 minuten. De laatste 5 minuten komt u erbij, zo is er nog tijd voor uw kind als hij/zij wil vertellen of iets wilt laten zien. Ik zal bij het ophalen van uw kind u niet bijpraten waar het kind bij is. Dit doe ik om uw kind  zich veilig te laten voelen bij mij in de praktijk. Het is voor kinderen niet fijn als ik aan hun ouder ga vertellen wat ze vlak daarvoor in vertrouwen aan mij hebben verteld. Na elke sessie krijgt u daarom per mail een verslagje met de belangrijkste zaken. Ik vind het heel fijn om een dag voor de volgende sessie van u te horen hoe de week is verlopen, heeft u verandering gemerkt, zijn er dingen gebeurd die voor mij belangrijk zijn om mee te nemen in de sessie.

De eerste sessie
De eerste sessie is een kennismaking met uw kind. Hierbij heb ik als doel het kind beter te leren kennen, zodat uw kind zich veilig en oké gaat voelen. Spelenderwijs ga ik in gesprek met uw kind om duidelijk te krijgen wanneer en waarom het zich niet fijn voelt. Dit alles gebeurt in een tempo dat uw kind zelf aangeeft. Uiteindelijk gaan we samen op ‘ontdekkingsreis’ op zoek naar een juiste oplossing voor zijn of haar probleem. Voor uw kind zal het een handreiking zijn om zich weer oké te gaan voelen.

Welke werkvormen
Tijdens de sessies wordt materiaal gebruikt van Sensikids zoals bijvoorbeeld het werkboekje, wat uw kind voorspelbaarheid en duidelijkheid biedt. Verder gebruik ik verschillende werkvormen zoals: tekenen/schilderen, spel- en bewegingsvormen, verhalen, rollenspelen, ademhalingsoefeningen en visualisaties. Meestal ervaart uw kind en u, als ouders, na enkele sessies al enige verandering.

Afronding
Na 3 of 4 sessies volgt er een  korte tussenevaluatie. Uw kind kan daarna: 

  • de basisemoties bij zichzelf en anderen herkennen en benoemen
  •  spanning herkennen in eigen lijf én ontspannen
  • Ik voel me/ Ik ben Oké gedachten en oplossingen bedenken 
  • bovenal voelen dat hij/zij goed is zoals hij/zij is!

Als er bij de evaluatie blijkt dat er onvoldoende progressie is kan het zijn dat uw kind een intensievere begeleiding nodig heeft.  Samen met u ga ik dan kijken of een andere vorm van hulpverlening beter zal aansluiten.