Tarieven

Tarieven
Een kennismakingsgesprek is altijd gratis en vrijblijvend. Dit gesprek (telefonisch of in mijn praktijk) duurt gemiddeld 30 minuten.

Intakegesprek – Gemiddeld 60 minuten € 65,-

Sensikids-coaching – 7 sessies à 60 minuten à € 65,- ( incl. voorbereiding en terugkoppeling)

Eventuele extra oudergesprekken – 60 minuten € 65,-

Gesprek op school en andere belanghebbenden – Per gesprek € 65,- incl. reistijd.

Betaling
Na iedere coachingssessie krijg u van mij een betaalverzoek via Tikkie, als u wilt kunt u hiervan via e-mail een factuur ontvangen. Wanneer u liever via een factuur zelf wilt overschrijven kunt u

dit aangeven. Het rekeningnummer van de praktijk is:
NL90 INGB 0797910506 t.n.v. M. Lunshof.

Als u het bedrag voor de totale Sensikids-begeleiding à €520,00 (intakegesprek en 7 sessies) in één keer wilt betalen is het intakegesprek gratis en wordt het bedrag dus €455,00. Extra oudergesprekken of gesprekken op school vallen daar buiten.

Alle bedragen zijn inclusief voorbereiding, uitwerking en gebruik van materialen.

Openingstijden
Afspraken voor gesprekken en sessies worden in overleg gemaakt. Mocht u een afspraak willen verzetten of afzeggen, wilt u dat dan zo snel mogelijk aan mij doorgeven? Verzetten of afzeggen is tot 24 uur van tevoren kosteloos.