Tarieven

Tarieven
Een kennismakingsgesprek is altijd gratis en vrijblijvend. Dit gesprek (telefonisch of in mijn praktijk) duurt gemiddeld 30 minuten.

Intakegesprek – Gemiddeld 60 minuten € 65,-

Sensikids-coaching – 7 sessies à 60 minuten à € 65,- ( incl. voorbereiding en terugkoppeling)

Eventuele extra oudergesprekken – 60 minuten € 65,-

Gesprek op school en andere belanghebbenden – Per gesprek € 65,- incl. reistijd.

Betaling
Na iedere coachingssessie krijg u van mij een betaalverzoek via Tikkie, als u wilt kunt u hiervan via e-mail een factuur ontvangen. Wanneer u liever via een factuur zelf wilt overschrijven kunt u dit aangeven. Het rekeningnummer van de praktijk is:
NL90 INGB 0797910506 t.n.v. M. Lunshof.

Als u het bedrag voor de totale begeleiding à €520,00 (intakegesprek en 7 sessies) in één keer wilt betalen is het intakegesprek gratis en wordt het bedrag dus €455,00. Extra oudergesprekken of gesprekken op school vallen daar buiten.

Alle bedragen zijn inclusief voorbereiding en uitwerking en gebruik van materialen.

Openingstijden
Afspraken voor gesprekken en sessies worden in overleg gemaakt.

Mocht u een afspraak willen verzetten of afzeggen, wilt u dat dan zo snel mogelijk aan mij doorgeven? Dat geeft mij de mogelijkheid om een afspraak te maken met een andere cliënt. Verzetten of afzeggen is tot 24 uur van tevoren kosteloos. Als u binnen 24 uur voor de afspraak afzegt, ben ik genoodzaakt om de helft van de kosten van de sessie in rekening te brengen.