Prikkelgevoelheid

Kinderen leren elke dag wel iets nieuws. Ze beleven veel. De wereld geeft steeds meer prikkels prijs. Dat realiseren we ons soms te weinig. Kinderen hebben elke dag rust nodig om te herstellen van alle indrukken.

Bovendien is ieder mens uniek. Kinderen laten dit meestal beter merken dan de meeste volwassenen. Vaak niet met woorden maar met gedrag. Het is een uitdagende en mooie taak om, als volwassenen, dat gedrag te interpreteren. Zeker bij prikkelgevoelige kinderen kan dat soms lastig zijn. Er komt zoveel op hen af dat hun filtersysteem het niet kan bolwerken. Ze kunnen dan heftig reageren. Soms begrijp je als ouder niet wat je moet doen om je kind te helpen terwijl je het wel met alle liefde omringt.

In het algemeen is dit gedrag van toepassing op prikkelgevoelige kinderen waarin vele gradaties zijn te onderscheiden.Bovendien kunnen kinderen prikkel mijdend zijn maar ook prikkel zoekend.

Hoe kun je een (hoog) sensitief kind herkennen?

 • Ze doen wijze uitspraken voor hun leeftijd
 • Ze leven vanuit de eigen wijsheid
 • Ze hebben eczeem, allergieën of andere huidaandoeningen
 • Ze hebben een sterke binding met de natuur
 • Ze hebben vaak verschil in ontwikkelsnelheid tussen taal en rekenvaardigheden
 • Ze kunnen soms zeer driftig zijn als ze niet begrepen worden
 • Ze zijn soms heel bang voor dingen die wij niet kunnen zien of begrijpen
 • Ze hebben vaak slaapproblemen en zijn verdrietig of angstig
 • Ze zijn soms hoogbegaafd
 • Ze huilen vaak als baby
 • Ze zijn gevoelig voor sfeer en stemmingen van anderen en nemen deze soms over
 • Ze kennen een sterk rechtvaardigheidsgevoel
 • Ze hebben moeite met bedrog, liegen en onechtheid
 • Ze zijn druk (ADHD) of juist teruggetrokken
 • Ze hebben moeite met de motoriek
 • Ze zijn dromerig of kunnen zich niet goed concentreren
 • Ze komen vaak met originele oplossingen waaraan niemand had gedacht
 • Ze reageren sterk intuïtief
 • Ze hebben soms paranormale ervaringen
 • Ze zijn vaak beeldenkers