Prikkelgevoelheid

Kinderen leren elke dag nieuwe dingen. En ze beleven véél. De wereld geeft steeds meer prikkels prijs. Dat realiseren we ons soms te weinig. Kinderen hebben elke dag rust nodig om te herstellen van alle indrukken.

Bovendien is ieder mens uniek. Kinderen laten dit meestal beter merken dan de meeste volwassenen. Vaak niet met woorden maar met gedrag. Het is een uitdagende en mooie taak om, als volwassenen, dat gedrag te interpreteren. Zeker bij prikkelgevoelige kinderen kan dat soms lastig zijn. Er komt zoveel op hen af dat hun filtersysteem het niet kan bolwerken. Ze kunnen dan heftig reageren. Soms begrijp je als ouder niet wat je moet doen terwijl je van alles bedenkt wat goede oplossingen  zouden kunnen zijn om te helpen.

In het algemeen is dit gedrag van toepassing op prikkelgevoelige kinderen waarin vele vormen en gradaties zijn te onderscheiden. Bovendien kunnen kinderen prikkel-mijdend zijn maar ook prikkel-zoekend.

Hoe kun je een (hoog) sensitief kind herkennen?

 • Ze doen wijze uitspraken voor hun leeftijd
 • Ze leven vanuit hun eigen wijsheid
 • Ze hebben eczeem, allergieën of andere huidaandoeningen
 • Ze hebben een sterke binding met de natuur
 • Ze hebben vaak verschil in ontwikkelsnelheid tussen taal en rekenvaardigheden
 • Ze kunnen soms zeer driftig zijn, zeker als ze niet begrepen worden
 • Ze zijn soms heel bang voor dingen die wij niet kunnen zien of begrijpen
 • Ze hebben vaak slaapproblemen en zijn verdrietig/ bang
 • Ze zijn soms hoogbegaafd
 • Ze huilen vaak als baby
 • Ze zijn gevoelig voor sfeer en stemmingen van anderen en nemen deze soms over(spiegelen)
 • Ze kennen een sterk rechtvaardigheidsgevoel
 • Ze hebben moeite met bedrog, liegen en onechtheid
 • Ze zijn druk (ADHD) of juist teruggetrokken
 • Ze hebben moeite met de motoriek
 • Ze zijn dromerig of kunnen zich niet goed concentreren
 • Ze komen vaak met originele oplossingen waaraan niemand had gedacht(creatief denken)
 • Ze reageren sterk intuïtief
 • Ze hebben soms paranormale ervaringen
 • Ze zijn vaak beeldenkers