Privacy Statement

Deze privacyverklaring is van toepassing op de verwerking van persoonsgegevens en is opgesteld in overeenstemming met de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Praktijk de KinderHand, gevestigd aan de Erve Teeselink 42, 7451WE te Holten, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
Praktijk de KinderHand, sensikids-coach Marjolein Lunshof, www.dekinderhand.nl, info@dekinderhand.nl

Erve Teeselink 42, 7451WE Holten, telefoon: 0655184294

Persoonsgegevens:
Doel van verwerking: Uw persoonsgegeven worden alleen gebruikt om met u in contact te treden en te communiceren om in het kader van de met u overeen te komen dienstverlening. Uw gegevens worden niet voor andere doeleinden gebruikt. Indien er geen overeenkomst tot stand komt dan worden de gegevens na zes maanden verwijderd.

Verwerken persoonsgegevens:  Indien er een overeenkomst tot stand komt dan zullen er meer persoonsgegevens ontstaan dan alleen contactgegevens. Deze gegevens worden enkel gebruikt en verzameld in het kader van de overeenkomst. De gegevens worden niet zonder uw goedkeuring gedeeld met derden.

Beveiliging: Er is van alles aan gedaan om ervoor te zorgen dat uw gegevens bij de praktijk veilig zijn. Bij de verwerking van persoonsgegevens wordt gebruik gemaakt van een internetprovider. Om uw privacy te waarborgen en de technische beveiliging te verzekeren worden alleen verwerkersovereenkomsten afgesloten die overeenkomstig zijn met de eisen van de AVG. Praktijk de KinderHand blijft eindverantwoordelijk. Persoonsgegevens die in fysieke vorm zijn vastgelegd worden bewaard in een deugdelijke afsluitbare ruimte.

Bewaartermijnen: Uw persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan nodig is voor de verwerking en de wettelijke en fiscale verplichtingen. Van de belastingdienst moeten de factuurgegevens zeven jaar bewaard worden. Persoons- en contactgegevens worden niet langer dan twee jaar bewaard.

Rechten betrokkene: U heeft recht op inzage van uw gegevens, correctie en verwijdering van uw persoonsgegevens.